Jedna od naših osnovnih delatnosti je SEO optimizacija sajta. Ova usluga podrazumeva definisanje ciljne grupe posetilaca, zatim analizu Vašeg web prisustva i konkurentskih sajtova, a onda i određene procedure i aktivnosti na Vašem sajtu i van njega koje imaju za cilj bolje rangiranje na stranicama Google pretrage i ostalih pretraživača.

Definisanje ciljne grupe posetilaca

Logičan prvi korak koji vodi ka kvalitetnoj SEO optimizaciji sajta i dobrim pozicijama kod pretraživača jeste definisanje ciljne grupe posetilaca.

Kao neko ko vodi sopstveni biznis i neko ko je upoznat sa svim aspektima koji se odnose na rad sa potencijalnim klijentima sigurno znate ko su Vaše mušterije, a samim tim i koga želite da dovedete na sajt. Ovo je pomalo i stvar poslovne psihologije i kvalitetnog marketinga. Ako znate koja je ciljna grupa Vaših posetilaca, onda verovatno znate i koje su njihove sklonosti i navike, a na kraju i šta i kako pretražuju na internetu.

Uzevši u obzir sve gore navedeno se vrši analiza ciljne grupe posetilaca, a zatim se u odnosu na njihove navike i obim pretrage kod internet pretraživača određuju i ključne reči za koje se radi SEO optimizacija sajta.

SEO optimizacija sajta - Definisanje ciljne grupe posetilaca

Analiza Vašeg web prisustva i konkurentskih sajtova

SEO optimizacija sajta - Analiza sajta i konkurentskih sajtova
Bez kvalitetne analize nije moguća SEO optimizacija sajta

Naredni korak bez kojeg nije moguća SEO optimizacija sajta jeste analiza Vašeg web prisustva, kao i konkurentskih sajtova. Ovo se između ostalog odnosi na to u kojoj meri je Vaš sajt u skladu sa definisanim ključnim rečima, a takođe i koliko su konkurentski sajtovi dobro optimizovani, te kako ih nadmašiti na stranicama Google pretrage i kod ostalih internet pretraživača.

Ali se pod analizom Vašeg web prisustva misli i na kvalitet samog sajta i građe koja se na njemu nalazi, a takođe i na prisustvo na društvenim mrežama, jer je i to faktor koji sve više utiče na pozicije u okviru Google pretrage. Analiziraju se sve stranice na Vašem sajtu u smislu kvaliteta i optimizacije tekstova i slika, kao i svega onoga što se nalazi „ispod haube“, tj. što pokreće Vaš sajt. Na društvenim mrežama se analizira kvalitet svih Vaših objava, a takođe se utvrđuje i dosadašnje interesovanje publike na svim profilima i stranicama.

Takođe je bitno analizirati i konkurentske sajtove, jer strategija optimizacije mora da bude detaljna u svakom pogledu, kao i da sadrži sve ono što je potrebno kako bi ne samo dostigli rejting njihovih sajtova, već ih i nadmašili u smislu pozicioniranja na stranicama pretrage kod svih relevantnih pretraživača.

SEO optimizacija sajta

SEO optimizacija sajta - Google pretraga
SEO optimizacija sajta podrazumeva modifikaciju sadržaja na Vašem sajtu

Poslednja faza, ali ne i poslednji korak koji vodi ka unapređenju rejtinga kod internet pretraživača je SEO optimizacija sajta. Kažemo „ne i poslednji korak“ jer je ovo najosetljivija faza strategije, koja ujedno i najduže traje.

Kvalitetna SEO optimizacija sajta podrazumeva mnogo toga. Najčešće je potrebno modifikovati veći deo sadržaja na samom sajtu, uključujući sve tekstove i slike. Menjaju se, tj. prilagođavaju svi „meta tagovi“ – pre svega naslovi i opisi stranica. Zatim se menja unutrašnja i spoljašnja struktura linkova. Posebna pažnja se obraća na brzinu CMS-a, jer je to jedan od ključnih faktora, tj. parametara koji utiču na rangiranje Vašeg sajta.

Mnogo toga gore navedenog može da se uradi relativno brzo, ali niko ne može da garantuje brzu promenu Vaših pozicija na stranicama Google pretrage, jer pretraživač sam definiše frekventnost indeksiranja Vašeg i svih ostalih sajtova. Zato je nekada potrebno da se optimizacija sajta sprovodi mesec za mesecom, te da se u tom periodu unapređuju svi segmenti koji utiču na rejting, a to može da potraje i nekoliko meseci, pa i godinu dana.

Agencija za marketing i web dizajn Mindstorming se bavi SEO optimizacijom sajtova dugi niz godina i može da Vam garantuje značajne pomake i unapređivanje pozicija na stranicama internet pretraživača.