Terra flora je osnovana 2009. godine sa željom da se na jednostavan i prirodan način unapredi zdravlje svih nas u Srbiji.