Somborske gusle su elektronski časopis za obrazovanje i kulturu mladih. Web sajt na mesečnom nivou objavljuje određeni broj tekstova koji su kategorizovani po brojevima. Sajt se bavi i lokalnim problemima na teritoriji grada Sombora.