Portal Naše Mesto je neregistrovana, nezavisna lokalna informativna mreža koja pokriva tri opštine: Kula, Vrbas i Odžaci, sa ukupno 22 naseljena mesta. Portal je nastao iz potrebe da se vesti sa lokalnog nivoa, za koje često nema mesta u nacionalnim medijima, nađu na jednom mestu i doprinesu boljoj informisanosti građana.