OŠ „Isa Bajić“ je jedna od škola u Kuli. Ima izuzetno dugu tradiciju, ali i reputaciju kvalitetnog obrazovanja. Nalazi se u centru grada Kule u Lenjinovoj ulici.