Narodna biblioteka Kula je jedna od ključnih obrazovnih ustanova u opštini Kula. Pored tradicionalnog izdavanja knjiga se bave i obukama za decu i odrasle, kao i održavanjem radionica obrazovnog karaktera.