,,Nautika” predstavlja čitaocima široku nautičku lepezu, iz prve ruke informiše u kom pravcu se kreće svetska nautička industrija, prezentuje vrhunska plovila sveta i upoznaje sa liderima nautike, brodovlasnicima i eminentnim stručnjacima.