Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Opštine Kula je osnovano 1996.godine kao udruženje građana koje okuplja roditelje, decu i stručnjake koji se bave decom sa smetnjama u razvoju.