Privatno žitomlinsko preduzeće ŽITO MEDIA d.o.o. osnovano je 1997. godine sa namerom da se iskoriste sve pogodnosti lokacije bilo u mikro ili makro okruženju. Sedište preduzeća se nalazi u Kuli u samom središtu Bačke na plodnim vojvođanskim oranicama.