Centar za socijalni rad opštine Kula spada u red najstarih centara u Srbiji. Osnovan je odlukom Narodnog odbora opštine Kula, 27.aprila 1961.godine.