Atelje plus je preduzeće iz Kule koje se bavi marketingom i digitalnom štampom. Imaju veoma široku lepezu štamparskih usluga. Održavaju veliki broj klijenata na teritoriji cele Srbije.

http://www.ateljeplus.rs/ (sada je aktuelna nova verzija sajta)